Strategiske bestyrelser

En bestyrelsesevaluering kan være et robust udgangspunkt for at styrke bestyrelsens evne til at løse dens kerneopgaver herunder strategiudvikling, risikostyring og sparring med direktion. Den kan reelt øge bestyrelsens bidrag til virksomhedens succes. Det forudsætter imidlertid, at både værktøjet, og måden det anvendes på, passer præcist til den enkelte bestyrelses behov.

Jeg har i samarbejde med Lars Almblom Jørgensen – tidligere koncerndirektør/COO i Novo Nordisk – udviklet en metode til evaluering af bestyrelsens arbejde.

Metoden, som kan tilpasses den enkelte bestyrelses behov, bygger på tre hjørnesten:

 • Interview med førende bestyrelsesformænd og koncerndirektører
  Interview med flere end 20 af Danmarks førende bestyrelsesformænd, og koncerndirektører. Interview har haft til formål at afdække deres erfaringer med bestyrelsesevalueringer og deres ønsker til indhold, og anvendelse.
  Vi ønsker ikke blot at tilbyde det bedste spørgeskema eller interviewguide, men også en form, som giver det bedst tænkelige udbytte for bestyrelsen.
 •  

 • Anbefalinger fra udvalg og litteratur
  Der er gennem de senere år givet en del anbefalinger baseret på både surveys og udvalg. Vores metode bygger i særlig grad, men ikke udelukkende på anbefalingerne fra danske udvalg og internationale surveys/litteratur.
 •  

 • Egne erfaringer
  Ved at vælge Lars Almblom Jørgensen og Peter Møller får bestyrelsen hjælp fra konsulenter:

  • Med en kombineret robust erfaring fra bestyrelsesmøder og sparring med koncernchefer – altså fra ”begge sidder af bordet”.
  • Der er helt uafhængige.

Få en uforpligtende snak.
Kontakt Peter Møller
+45 2757 6767
pm@impactt.dk